info@telluskimya.com
+90 (212) 551 10 70

Uygulama Alanları

Petro Kimya


Petro Kimya petrolden organik kimyasal ürünler sağlamak için kullanılan sanayi yöntemlerini bütün olarak anlatan terimdir.

Petro kimya, petrolden yada tabii gazlardan elde edilen hammaddelerden sağlanacak bütün basit veya karmaşık maddeleri üretimi; Ayrıca söz konusu maddelerin mekanik yoldan nihai tüketim maddeleri haline (tekstil ürünleri, plastik maddeler, otomobil lastiği) dönüştürülmesi ise petrokimyanın alanına girmez.

Petro kimyanın ilk ortaya çıkışı 1920 ile 1925’li yıllara dayanır. Rafinerilerdeki artık cracking gazlarını yararlı ve ticari bir şekilde kullanmak araştırmaların yapılması neticesinde petrokimya sanayi doğdu. Gaz şeklindeki olefinlerin alkollere, glikollere ve ketonlara dönüştürülmesi, alifatik kimyaya yeni bir alan doğurmuş oldu. Taş kömürden ve taş kömür katranlarından türeyen organik bileşikler sanayinden daha yeni olan petrokimya, çok farklı türde ve daha ucuz üretime imkân verdiği için kısa bir süre sonra, Almanya dışında hemen bütün dünyada bu sanayi dalını geride bıraktı.

Petro Kimya sanayinde kullanılan yöntemler genel olarak 3 gruba ayrılabilir

1. Alifatikler, petrol ürünlerinin ya da tabii gazın yüksek ısıda cracking’inden elde edilen, bütadien, bütilenler, propilen, propan, asetilen, etilen, etan gibi hammaddeler için uygulanan usuller;
2. Aromatikler, nafta’nın katalitik reformingiyle sağlanan naftalin, ksilenler, tolüen, benzen ve diğer doymamış siklik hidrokarbonlar gibi hammaddelere uygulanan usuller;
3. İnorganikler, yani kükürt, hayvani kömür, hidrojen siyanür, amonyak gibi hammaddeler için uygulanan usuller.

Türkiye’de Petrokimya

Petrol türevlerinin ağırlıklı dış kaynaklardan sağlanması, petrol ve petrol ürünlerinin kullanım azlığından kaynaklanan ihtiyaç azlığı petrokimya sektörünün Türkiye’nin piyasaya geç girmesinin sebeplerinde bazılarıdır. Devlet ya da Özel sektör olarak baktığımızda henüz petrokimya alanına atılacak çok büyük kapasiteli kuruluşların olmaması da sebeplerden sayılabilir Türkiye’de 1965 yılında ilk petrokimya sanayinin kurulmasıyla birlikte sektör Türkiye’de hızlı bir gelişim ve büyüme sağlamıştır. Kurulan tesis ve üretim alanının genişliği ürünlerin tanınması, iç pazarda talebin artmasını sağlamıştır.

Günümüzde Türkiye’de üretilen tüm kimyasal ürünlerin %25’i petrokimya sanayi ile iç içedir. Ucuza mal edilmesi ve kullanım alanının genişliği petrokimyayı vazgeçilmez konuma getirmektedir.

Boyalar


Pigmentler, reçineler ve dolgu maddeleri, boyanın oluşturulması için şart olan maddelerdir. Solvent ve özel etkili pigmentler bazı boya üretim metotlarında kullanılır. Katkı maddeleri ise boyaya yüksek kalite sağlamak amacıyla kullanılan çok çeşitli maddelerdir.

Boyanın türü ve özellikleri kullanım amacına göre farklılıklar göstermektedir. Bu kullanım alanları arasında inşaat/yapı, endüstriyel, otomotiv, mobilya ve deniz boyaları yer almaktadır.

Buna ek olarak, kullanılan her hammadde ürünü için bir de yedek ürün olduğu göz önüne alınırsa, toplam çeşit sayısı 3.400′ ü bulmaktadır.

Türkiye boya sanayisi yılda ortalama yaklaşık 350 bin ton boya üretmekte olup, yaklaşık 350 milyon $’ lık bir endüstridir.

Plastik


Plastikleştiriciler, plastik işleme karışımlarına eklenen ve son ürün olan plastik eşyanın fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştiren kimyasal maddelerdir. Isı ve basınçla biçimlendirmede plastiğin akışını ve işlenebilirliğini kolaylaştıran, kırılganlığını azaltan, esnekliğini arttıran dolgu maddeleri olan plastikleştiriciler; plastik ile uyumlu olmalı, çok iyi karışabilmeli ve yapı içinde kalabilmelidir.

Kauçuk


Kauçuk ürünleri imalat sanayi genel olarak ara malı üreten bir sektör niteliğindedir. Kullanım alanlarına bakıldığında; en çok ambalaj sanayinde yer bulurken; inşaat sektöründe de sağlam, dayanıklı, bakım gerektirmemesi ve korozyona dayanıklı olması nedeni ile tercih edilmektedir. En sık görülen uygulama alanları; kapı-pencere profilleri, pis ve temiz su boruları, su depoları, çatı cephe kaplamalarıdır. Tarımdaki uygulamaları; sera örtüleri, fide örtüleri, sulama boruları şeklindedir. Elektrikli küçük ev eşyaları, beyaz eşyalar, elektronik aletler, fiber optik iletişim kabloları, klasik güç dağıtım kablolarının üretiminde plastik malzemelerden faydalanılmaktadır. Plastikler otomotiv sektöründe; daha hafif ve daha güvenilir araçlar üretilmesini sağlamaktadır. Kauçuk ürünlerin; başta otomotiv olmak üzere, ayakkabı, giyim sektörlerinde kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Boru, hortum, taşıma bantları ve kayışlarda kauçuk malzeme tercih edilmektedir. Araçlar, donanımlar, hareketli makineler, uçaklar, oyuncaklar, mobilyalarda kullanılan tekerleklerdeki lastiklerde ve ayrıca ayakkabı tabanları, bağlantı parçaları ve contalar gibi farklı ürünlerde de kauçuk ürünler kullanılmaktadır.

Kaplama


Metal kaplama prosesleri metali korozyona karşı koruma, yüzey pürüzlülüğünü en aza indirme, yüzeyde maksimum sertlik ve dayanma elde etme ve ayrıca hoş bir görünüm elde etmek amacıyla yapılır. Bu nedenle mekanik parlatma işlemleri ve elektroliz yöntemleri ile kaplama uygulanmaktadır. Elektroliz kaplama yönteminde elektrolitik yolla organik ve kimyasal materyaller kullanılarak kaplama metalinin kimyasal değişiminden faydalanılır. Makine, elektrik ve mobilya sanayinde kullanılan metal aksamlar, terminaller, klipsler, menteşeler, sigorta kafaları, topraklama sacları, kalıp parçaları, cam menteşeleri, cıvatalar gibi çok çeşitli malzemeler genelde korozyona karşı dayanıklılık, sertlik, aşınmaya karşı direnç elde etme ve hoş bir görünüm sağlamak için kaplanırlar.

Yüzey işlem tüm toz ve yaş boya kaplamalarının verimliliğini arttırmak için kullanılır. Doğru yapılan yüzey işlem sonucunda korozyon direnci ve boyanın yapışma kabiliyeti artar. Kaplamadaki korozyon ve blisterlenme gibi problemler ön hazırlığın yanlış uygulanmasından kaynaklanır. Yüzey işlem genellikle son kaplamadan daha fazla önem taşır.

Uygulanan boya sistemi ne kadar iyi olursa olsun yüzeydeki yabancı maddeler (yağ, pas, gres, oksit tabakası vs.) tamamen temizlenerek boya ile yüzey arasında tam bir temas sağlanmadıkça boyadan uzun süreli bir koruyuculuk beklenmemelidir. Çünkü uygulanacak boya ile yüzey arasında kalacak olan yabancı maddeler boyadan beklenen yapışma, sertlik, parlaklık, direnç gibi ana özellikleri olumsuz yönde etkileyecektir.

Galvaniz, erimiş çinkonun içine koruma ya da kaplama amacı ile kullanılacak maddenin batırılması ile yapılan işleme denir. Özellikle paslanmaya karşı yapılan bu işlem dışarıda, açık havada her türlü hava koşulunda çalışacak metallerin ömrünün uzatılması için yapılmaktadır.

Kompozit


Kompozit malzemeler; genel itibariyle kendini meydana getiren malzemelerin en iyi özelliklerini yansıtacak şekilde biçimlendirilirler. Bu nedenle; hafiflik ve yüksek mukavemet istenen yerlerde metaller yerine kompozit malzemeler kullanılmaktadır.

Kompozit malzeme teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, kompozitler sanayi ve teknoloji uygulamalarında gittikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle uçak sanayisinde ve daha pek çok sektörde önemli ölçüde kullanılan kompozitler üzerindeki bilimsel çalışmalar günümüzde yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Kimya Sektörü Uygulamaları: Muhtelif amaçlı boru ve bağlantı parçaları, Kimyasal tesis zemin ızgaraları, Asit tankları ve kaplamaları, Eloksal ve galvano tankları, Arıtma ekipmanları, Endüstriyel platform ve korkuluklar, Absorber ve Scrubber (gaz yıkama kolonları), Havalandırma kanalları vs...

Kozmetik


Kişisel bakım ve hijyen, renkli kozmetik, dermokozmetik cilt ve saç bakım ürünlerine yönelik hammadde kategorisinde sunduğumuz ürünlerimizin öncelikle güvenilir ve sağlıklı olması için çalışıyor, Ar-Ge ve kalite kontrol laboratuvarlarımızda konusunda uzman ekibimizle güncel formülasyon ve her türlü teknik desteği sunuyoruz.

Tarım


Hem zorunlu standartların hem de müşterilerimizin kendi gereksinimlerinin karşılanması için özel çözümler sunuyoruz. Tarım sektörüne yönelik ürünlerimiz; toprağın gereksinim duyduğu ilave temel elementler olan Azot (N), Fosfat (P2O5), Potasyum (K), bazlı klasik ve özel gübre çeşitleri. Ayrıca bölgeye özel, ürüne özel sıvı gübre, yaprak gübresi üretiminde kullanılan ana kimyasallar grubumuzla hizmet sunuyoruz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, bize olan güveninin devamlılığı için; çevreye duyarlı, verimli, ekonomik ürünlerimizle tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.

Mürekkep Boyaları


Yazı veya baskı yapmak için kullanılan, sıvı veya yarı sıvı kırtasiye malzemesine mürekkep denir. Mürekkepler renkli veya renksiz, su bazlı veya organik bazlı olabilir. Mürekkepler renk verici (pigment), bağlayıcı, dolgu maddeleri ve çözücü (solvent) den oluşur.

Kitaplar, gazeteler, dergiler, paketler, kutular, paralar, pullar afiş ve broşürler üzerinde bulunan yazı ve resimlerin hemen hepsi mürekkepler ile hazırlanmıştır.

Yapı Kimyasalları


Ürünlerimiz arasında; yapıştırıcılar, derz dolgular, su yalıtım sistemleri, zemin sistemleri, özel amaçlı ürünler, kalıp ayırıcılar, beton katkı maddeleri, harç katkıları bulunuyor. Beton, çimento ve alçı üreticilerine yönelik ürünler üretiyoruz. Beton grubunda müşterilerimiz; Hazır Beton Üreticileri, Prefabrik Beton Üretim Tesisleri ve Büyük Şantiyelerdir. Beton grubuna yönelik ürün portföyümüzde her türlü akışkanlaştırıcı, priz ayarlayıcı, hava sürükleyici, su geçirimsizlik kimyasal katkılarla birlikte kalıp ayırıcılar ve estetik ürünler bulunuyor.

Tekstil Kimyasalları


Her türlü tekstil terbiye, boya, baskı kimyasalları talebini karşılıyoruz. Ülkemiz ihracatına önemli katkıları olan tekstil sektörüyle, kimya sektörünün imalat aşamasındaki doğal iş birliği sonucu, tekstil ürünlerinde kimyasal katkılar tekstil sektörüne önemli girdiler sağlıyor.