info@telluskimya.com
+90 (212) 551 10 70

Ürün Listesi

#

2,5-di-tert-butylhydroquinone (DTBHQ)


Kauçuk için antioksidan ve stabilizatör, yaygın olarak beyaz veya açık renkli kauçukta, endüstriyel yapışkanda, yumuşak,  
tıbbi yapışkan bantta veya kauçuk esaslı yapışkanda kullanılır

2-Ethylhexanoic Acid (2-EHA)


alkid reçineleri ve organik metal tuzları üretimi için bir yapı taşıdır

4-Tertiary Butyl Catechol 100% flakes (TBC)


endüstriyel ve koruyucu kaplamalar

A

Acetoacetoxyethyl Methacrylate (AAEM)


polimer ve plastik, 

Acetyl Acetone %99 min (AcAc)


Birçok endüstriyel işlemlerde yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılır.

Alfa Metil Stiren


Plastikleştiriciler, reçineler ve polimerlerin imalatında kullanılan kimyasal bir ara maddedir.kümen işleminin bir varyasyonunda oluşturulmuş bir yardımcı üründür . Bu monomer  ,poli (a-metilstiren) ' den elde edilen homopolimer, düşük bir tavan sıcaklığı ile karakterize edilen kararsızdır.

B

Benzoil Klorür


Plastik ve yardımcı maddelerinde, boyar madde pigment ve optik parlatıcılarda, foto kimyasal ürünlerde, tarım kimyasallarında vc veterinerlik ilaçlarında kullanılmaktadır.

Butil diglikol


Kaplama ednsütrisi,baskı mürekkeplerinde nem ayarlayıcı madde,metallerden yağ gidermek için olan temizliyicilerde,
Köpük söndürücülerin bir bileşeni olarak kullanılırlar.

Butil glikol


Butil glikol kullanımı, üretilen tüm BG'nin yaklaşık% 75'ini tüketen boya endüstrisinin hakimiyeti altındadır.
 Bunun nedeni, düşük uçuculukta bir çözücü olması ve bu nedenle kaplamaların kuruma sürelerini uzatması ve akışını arttırmasıdır
Diğer uygulamalar baskı mürekkepleri ve tekstil boyalarında çözücü olarak ve hidrolik sıvıların bir bileşeni olarak kullanılır. Ayrıca sondaj ve kesme yağlarının bir bileşenidir ve bir petrol sızıntısı dispersan ürünü olan Corexit 9527'nin önemli bir bileşenidir.
Aynı zamanda bir kimyasal ara madde vebu nedenle, kendisi mükemmel bir çözücü olan butil glikol asetat üretiminde bir başlangıç ​​malzemesidir. Fitalik anhidridin reaksiyonuyla plastikleştiricilerin üretiminde de başlangıç ​​malzemesidir
Bütil glikol ayrıca birçok ev temizleme ürününün bir bileşeni olduğu için çoğu evde düzenli olarak kullanılan bir şeydir. Ev temizleme ürünleri için çok iyi bir temizleme gücü sağlar ve ayrıca bu ürünlerin çoğuyla ilişkili karakteristik bir koku sağlar. Ayrıca bazı endüstriyel ve ticari yüzey temizleyicilerinde aynı rolü oynamaktadır.
Butil glikol, su bazlı boyalar, kaplamalar ve mürekkeplerde solvent ve birleşim ajanı olarak yaygın olarak kullanılır; burada ürünlerin akışını geliştirir ve kuruma sürelerini uzatır. Üre, melamin ve fenolik fırın kaplamaları için etkili bir akış arttırıcıdır.
Butil glikol, hafif kokusu nedeniyle birçok üründe tercih edilmektedir. Birçok mumda, reçinelerde, yağlarda ve tekstil boyalarında solvent ve bağlaşım ajanı görevi görür ve tipik olarak bu tür ürünlerle ilişkili olan
 iyi bir temizleme gücü ve koku sunan birçok endüstriyel, ticari ve ev temizlik ürünlerinde kullanılır.
Bu, bütil glikol asetat üretiminin hammaddelerinden biri olan ve ftalik anhidrit ile reaksiyona girerek plastikleştiricilerin üretimi için olan çeşitli sentezler için önemli bir başlangıç ​​malzemesidir. Ayrıca böcek öldürücü ilaçlar, herbisitler, zirai mücadele ilaçları ve kozmetik ürünlerinde formüle edilir ve hidrolik sıvılar ve kesme ve delme yağlarında bir bileşen oluşturur.

D

Diacetona Alcohol (DAA)


otomotiv ve ulaşım, yapı ve inşaat, kimya ve plastik endüstrisi, genel sanayi, boya kaplama ve yapıştırıcılar

Diaseton Alkol


İki aseton molekülünün yoğuşma tepkimesiyle elde edilen; selüloz türevi reçinelerle polyester esaslı boyalarda kullanılan, hem keton hem alkol karakterli çözgen.

Dicumyl Peroxide (DCP)


boya, polimerizasyon ve yapı kimyasalları

Diethanol-P-Toluidine (DEPT)


epoksi reçineleri için kür maddesi, plastik ve kauçuk polimerleri , polimer yardımcıları

Dietilen glikol


Doymamış poliester reçinelerinin üretiminde ,poliüretanlar ve plastikleştiriclerde kullanılır.Nem tutucu ve dehidrasyon ajanları,
poliester poliolleri ve yağlayıcı ve çiftleşme ajanları olarak,doğal gaz için bir dehisrasyon ajanı olarak ,tekstil boyama ve baskıda bir solvent ,hidrolik sıvılarda bir bileşen,emülsifiyer-demülsifiyer ve yağlayıcı olarak kullanılan esterlerin üretimi için hammadde olarak ve petrol rafinasyonunda aromatikler için seçici solvent olarak kullanılır.Tütün endüstrisinde bir nem tutucu olarak ve yapıştırıcı ,kağıt,sellofan ve mantar tıpa muamelesinde kullanılır.

Diisobutil ftalat


nitro selüloz plastik, oje, patlayıcı madde, cila imalatında kullanılır.

Diizonanoil ftalat


Jayflex plastifiyanlar ftalik esterleridir. Özel adipatlar ve trimetilatlar sert PVC yi yumuşatmak için kullanılır.

Dimethylaniline 99-100% (DMA)


böcek ilacı, boya, ilaç ve koku gibi diğer kimyasalları yapmak için kullanılır.

Dimetil ftalat


bir bir organik bileşik molekül formülü ile (Cı- 2 , H 3 O 2 ) 2 ° C 6 H 4 . Metil ester, ve ftalik asit , organik çözücüler içinde çözünür olan, renksiz bir sıvıdır.

Dimetil ftalat, sivrisinekler ve sinekler için böcek kovucu olarak kullanılır . Aynı zamanda bir ektoparazit öldürücüdür ve katı roket itici gazları ve plastikler dahil olmak üzere birçok başka kullanım alanına sahiptir.

Dimetil ftalat


bir bir organik bileşik molekül formülü ile (Cı- 2 , H 3 O 2 ) 2 ° C 6 H 4 . Metil ester, ve ftalik asit , organik çözücüler içinde çözünür olan, renksiz bir sıvıdır.

Dimetil ftalat, sivrisinekler ve sinekler için böcek kovucu olarak kullanılır . Aynı zamanda bir ektoparazit öldürücüdür ve katı roket itici gazları ve plastikler dahil olmak üzere birçok başka kullanım alanına sahiptir.

Disiklohegzilftalat


Sentez Kimyasalı

E

Etilasetoasetat


Organik bileşik etil asetoasetat ( EAA ) bir etil esteri arasında asetoasetik asit . Bu esas olarak bir şekilde kullanılan kimyasal ara madde gibi bileşiklerin, çok çeşitli üretiminde amino asitler , analjezikler , antibiyotikler , anti-sıtma maddeleri , antipirin ve aminopyrine ve vitamin B 1 ; boyalar , mürekkepler , vernikler , parfümler , plastiklerin imalatının yanı sıra ve sarı boya pigmentleri . Tek başına, yemek için bir tatlandırıcı olarak kullanılır.

F

Fumed Silica


Polyester reçine sektöründe tiksotropi sağlayıcı ve kalınlaştırma ajanı olarak kullanılmaktadır

H

Hexylene Glycol (HG)


kozmetik deterjan(dezenfektan) ve ilaç kimyasalları

Hydroquinone (HQ)


tekstil ve deri kimyasalları

Hydroquinone monomethyl ether (HQMME)


oksitleyici ajanlar

I

Iris (dimethyl 2-methylglutarate)


yüzey temizleme, endüstriyel

İ

İsobutanol


İzobutanol İzobutanolbütanol (IUPAC ismi ile 2-metilpropan-1-ol) (CH3)2CHCH2OH formülüne sahip bir alkoldür. Kendine has bir kokusu vardır ve çözücü olarak kullanılır. İzomerleri olan n-bütanol2-bütanol ve tert-bütanol endüstride önemli bir yere sahiptir.

İsododecane


Dallı zincirli alifatik hidrokarbon. İzododekan, cilt bakım ürünlerinde yumuşatıcı ve çözücü olarak kullanılmaktadır. Renksizdir ve suda çözünmez.

İsohegzan


2-metilpentan ya da izoheksan, C6H14 moleküler formülüne sahip dallanmış zincirli bir alkandır. Pentan zincirinde ikinci karbon atomuna bağlı bir metil grubundan oluşan bir hekzan yapısal izomeridir.

K

Kobalt Hidroksit


Kobalt (II) hidroksit çoğu olarak kullanılan kurutma  maddesi için boya , vernik ve mürekkepler , bir şekilde, diğer kobalt bileşiklerinin hazırlanmasında, katalizörün üretiminde ve pil elektrotlarında kullanılmaktadır.

Kurşun oksit


Kurşun monoksit olarak da adlandırılan kurşun(II) oksit, PbO moleküler formülüne sahip inorganik bileşiktir. PbO iki polimorfda oluşur: tetragonal kristal yapıya sahip litarj ve ortorombik kristal yapıya sahip massikot. PbO için modern uygulamalar çoğunlukla kurşun bazlı endüstriyel cam ve, bilgisayar bileşenlerini de kapsayan endüstriyel seramiklerdir. Amfoterik bir oksittir

Köpük Kesici AS 0630


Atık su arıtma Tekstil( Apre ve ön işlem kimyasal formülleri, baskı patları) 
Endüstriyel bakım ve temizlik kimyasalları Kağıt sektörü Deterjanlar Tarım ilaçları 

Köpük Kesici BG 0087


Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar. 
Bu bağlayıcıları içeren tüm su bazlı boya ve kaplamalar. Macunlar. Akrilik ve silikat alçılar. Su bazlı yapıştırıcılar. 

Köpük Kesici BG 0225


Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, 
su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar. Bu bağlayıcıları içeren tüm su bazlı boya ve kaplamalar. Macunlar. Akrilik ve silikat alçılar. Su bazlı yapıştırıcılar.

Köpük Kesici PE 0050


Harç, çimento, beton, kendiliğinden yayılan ürünler gibi yapı kimyasalları. Toz boyalar, su bazlı boyalar. 
Yapıştırıcılar, su bazlı reçineler, plasterler, alçıtaşı plaster dolgular. Toz deterjan ve temizleyiciler. Tarım ilaçları. Sulu ortamda köpürmesi istenmeyen her türlü toz ürün. 

Köpük Kesici PE 4505


Harç, çimento, beton, kendiliğinden yayılan ürünler gibi yapı kimyasalları. Toz boyalar, su bazlı boyalar.
 Yapıştırıcılar, su bazlı reçineler, plasterler, alçıtaşı plaster dolgular. Toz deterjan ve temizleyiciler. Tarım ilaçları. Sulu ortamda köpürmesi istenmeyen her türlü toz ürün. 

Köpük Kesici PF 0060


Harç, çimento, beton, kendiliğinden yayılan ürünler gibi yapı kimyasalları. Toz boyalar, su bazlı boyalar. 
Yapıştırıcılar, su bazlı reçineler, plasterler, alçıtaşı plaster dolgular. Toz deterjan ve temizleyiciler. Tarım ilaçları. Sulu ortamda köpürmesi istenmeyen her türlü toz ürün. 

Köpük Kesici PF 5505


Harç, çimento, beton, kendiliğinden yayılan ürünler gibi yapı kimyasalları. 
Toz boyalar, su bazlı boyalar. Yapıştırıcılar, su bazlı reçineler, plasterler, alçıtaşı plaster dolgular. Toz deterjan ve temizleyiciler. Tarım ilaçları. Sulu ortamda köpürmesi istenmeyen her türlü toz ürün. 

Köpük Kesici YK 3000


Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, 
su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar. Bu bağlayıcıları içeren tüm su bazlı boya ve kaplamalar. Macunlar. Akrilik ve silikat alçılar. Su bazlı yapıştırıcılar. 

Köpük Kesici YK 3010


Stiren akrilik, stiren bütadien, vinil akrilik, saf akrilik, polivinil asetat, sentetik lateks, 
su bazlı alkid reçine gibi su bazlı bağlayıcılar. Bu bağlayıcıları içeren tüm su bazlı boya ve kaplamalar. Macunlar. Akrilik ve silikat alçılar. Su bazlı yapıştırıcılar. 

Kümil Hidro Peroksit (CHP)


kompozit uygulamaları, vinilester reçine

M

Mangan sülfat


Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi.[1] Mangan metalinin ve birçok kimyasal bileşiğin ön maddesidir. Mangan eksikliği olan topraklar bu tuzla düzeltilir.

Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratları oluşturur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır. Bunların hepsi soluk pembe renklidir.

 

Metanol


Metanol ya da metil alkol CH3OH, en basit yapılı alkol. Geçmişte odunun damıtılması ile elde edildiğinden odun alkolü de denir. Günümüzde metanol, karbonmonoksit ile hidrojenin yüksek basınç altında yüksek sıcaklıklarda üretilir. Renksiz, uçucu, zehirli bir sıvıdır.

Methyl Ethyl Ketoxime (MEKO)


boya endüstrisi

Methyl Isobuthyl Ketone (MIBK)


boyalarda, mürekkeplerde, verniklerde ve diğer yüzey kaplama türlerinde kullanılan reçineleri çözmede çok etkilidir.

Metil asetoasetat


Selüloz eterler için çözücü; selüloz esterler için çözücü karışımlarının bileşeni; org bileşikleri için kimyasal ara ürün.

Metil etil keton


Etil metil keton ya da Metil etil keton, kısaca MEK olarak da bilinen, sistematik adı bütanon olan sıvı bir organik bileşiktir. Asetona benzer bir kokuya sahiptir ve endüstride çözücü olarak kullanılır. 2-Bütanolün oksidasyonu ile üretiminde bakırçinko ve bronz katalizörler kullanılır. Yanıcıdır. Güçlü bir patlayıcı olan ve katalizör olarak kullanılan metil etil keton peroksit'in (MEKP) üretiminde kullanılır.

Mono etilen glikol


Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi.[1] Mangan metalinin ve birçok kimyasal bileşiğin ön maddesidir. Mangan eksikliği olan topraklar bu tuzla düzeltilir.

Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratları oluşturur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır. Bunların hepsi soluk pembe renklidir.

Mono-tert-butylhydroquinone (MTBHQ)


akrilik asit, ticari baskı mürekkepleri, ara ürünler, mutfak ve banyo, kalıplama ve iç döşeme, boyalar ve kaplamalar, 

N

N,N-Dimethyl-P-Toluidine (DMPT)


 akrilik reçineler ve protez malzemeleri yapmak için kullanılır., ayrıca boya ve böcek ilaçları, endüstriyel yapıştırıcılar ve 
yapay tırnak preparatları yapmak için kullanılır.

N,N-dimethylacetoacetamide (DMAA)


böcek öldürücüler, boyalar ve kaplamalar

N,n-dimetil anilin


 organik bir kimyasal bileşik , ikame edilmiş bir anilinin türevidir. Bir fenil grubunabağlı dimetilamino grubu içeren üçüncül bir aminden oluşur. Bu yağlı sıvı, saf olduğunda renksizdir, ancak ticari numuneler genellikle sarıdır. Kristal menekşe gibi boyaların önemli bir öncüsüdür.

N-butanol


N -bütanolün en büyük kullanımı , özellikle bütil asetat (kendisi yapay bir tatlandırıcı ve endüstriyel çözücü) üretimi için endüstriyel bir ara ürün olarak kullanılır . Propilenden üretilen ve genellikle üretim noktasına yakın bir yerde kullanılan bir petrokimyasaldır . n -Butanol bir tali ürün olarak doğal olarak meydana fermantasyon arasında şekerler ve diğer karbonhidratlar , [7] ve bir çok gıda ve içeceklerde bulunur.

NP10


Deterjan üretiminde,

antioksidanlar da,

yağlayıcı yağ katkılarında,

boya üretiminde,

çamaşır ve bulaşık deterjanları ,

böcek öldürücü ilaçlarda,

plastikte,

emülsiyon yapıcılar ve çözündürücülerde,

kişisel bakım ürünleri üretiminde kullanılır

NP4


 • Nonilfenol, antioksidanlar , yağlayıcı yağ katkıları, çamaşır ve bulaşık deterjanları , emülsiyon yapıcılar ve çözündürücüler üretiminde kullanılır .
 • Ayrıca kauçuk, vinil polimerler, poliolefinler ve polistiren gibi polimerleri korumak için kullanılan bir antioksidan olan tris (4-nonil-fenil) fosfit (TNPP) üretmek için kullanılabilir,
 • Bunun yanı sıra plastik gıda ambalajında stabilizatör olmaktadır . Nonilfenolün baryum ve kalsiyum tuzları, polivinil klorür (PVC) için ısı dengeleyici olarak da kullanılır.
 • Nonilfenol ayrıca deterjan, boya, böcek öldürücü ilaçlar, kişisel bakım ürünleri ve plastiklerde kullanılan non-iyonik yüzeyaktif maddeler nonilfenol eksoksilatların üretiminde genellikle bir ara madde olarak kullanılır.
 • Nonilfenol ve nonilfenol etoksilatlar sadece Avrupa dışındaki ev deterjanları bileşenleri olarak kullanılırlar.
P

P-benzoquinone (p-BQ)


polimerizasyon inhibe veya boya veya ilaç ara maddesi olarak kullanılır.

Payet kostik


 • Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede)
 • Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında)
 • Sodyum Aluminat, Sodyum Siyanür, Silikat, PoliKarbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde
 • En son üründe artiklari uzaklaştırmada, beyazlatmada
 • STTP, Sodyum Hipo Klorur, Sabun, Fırın ve Boru Temizleyici madde yapımında)
 • Sodyum Fenolate [ aspirin ve antiseptik] yapımında)
 • Yemeklik yağı arıtmada, meyve ve sebze kabuğu soymada, dondurmada
 • Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede
 • Nişasta, Kostik, Su, Silikat: Birlikte Etiket Yapıştırıcı İmalatında
 • Nişasta, Kostik, Su, Boraks: Birlikte Oluklu Mukavva Tutkal İmalatında
 • Rafine ürünlerde asit kalıntılarını uzaklaştırmada, fenollerin çıkartılmasında, sondaj çamurunda pH dengelemede, sondajda kalsiyum ve bakterisitleri uzaklaştırmada
 • Filtre Temizleyici (filtre havuzlarında) ve madenlerdeki asit unitesini temizlemede,
 • Ayrıca kullanılan Sodyum Siyanür'ün pH değerini ayarlamada Kostik (Sodyum Hidroksit) veyahut Kireç (Kalsiyum Hidroksit) kullanılır.
 • Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede)
 • Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında)
 • Sodyum Aluminat, Sodyum Siyanür, Silikat, PoliKarbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde)
 • En son üründe artiklari uzaklaştırmada, beyazlatmada
 • STTP, Sodyum Hipo Klorur, Sabun, Fırın ve Boru Temizleyici madde yapımında)
 • Sodyum Fenolate [ aspirin ve antiseptik] yapımında)
 • Yemeklik yağı arıtmada, meyve ve sebze kabuğu soymada, dondurmada
 • Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede
 • Nişasta, Kostik, Su, Silikat: Birlikte Etiket Yapıştırıcı İmalatında
 • Filtre Temizleyici (filtre havuzlarında) ve madenlerdeki asit unitesini temizlemede,
 • Ayrıca kullanılan Sodyum Siyanür'ün pH değerini ayarlamada Kostik (Sodyum Hidroksit) veyahut Kireç (Kalsiyum Hidroksit) kullanılır.

Peg 300


300 moleküler ağırlığa sahip nötr bir polimer olan PEG300 (Polietilen glikol 300), tekrarlayan etilen glikol birimleri ile oluşturulan suda çözünür, düşük immünojenik ve biyouyumlu bir polimerdir.

PEG 400 (polietilen glikol 400), düşük moleküler ağırlıklı bir polietilen glikoldür . Berrak, renksiz, viskoz bir sıvıdır. Kısmen düşük toksisitesinden dolayı PEG 400, çeşitli farmasötik formülasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır..

Polimetilsiloksan 350 (silikon yağı)


Polidimetilsiloksan ( PDMS olarak da bilinir), dimetilpolisiloksan veya dimetikon , polimerik bir gruba ait organosilikon genel olarak adlandırılır bileşikler silikonlar . [1] PDMS, çok yönlülüğü ve çok sayıda uygulamaya yol açan özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan silikon bazlı organik polimerdir . [2] Özellikle alışılmadık reolojik (veya akış) özellikleriyle bilinir . PDMS optik olarak şeffaftır ve genel olarak inerttir, toksik değildir ve yanıcı değildir . Birkaç türden biridir.silikon yağı ( polimerize siloksan ). Kullanım alanları, kontakt lensler ve tıbbi cihazlardan elastomerlere ; aynı zamanda şampuanlarda (dimetikon saçı parlak ve kaygan hale getirdiği için), gıdalarda (köpük önleyici madde), kalafatlamada , yağlayıcılarda ve ısıya dayanıklı karolarda bulunur.

Propilen glikol


Propilen glikol, su bazlı akrilik mimari boyalarda suya göre daha yavaş buharlaşma hızı nedeniyle yüzeyin kurumasını önleyerek sağladığı kuruma süresini uzatmak için kullanılır. Donma noktası , propilen glikol ile karıştırıldığında su bastırılır. Uçak buz çözme sıvısı olarak kullanılır .

Propionic Acide


boya, polimerizasyon ve yapı kimyasalları

R

RPDE


polar reçineleri eritmek için kullanılır. Boya formülasyonu için kaplama 

S

Siklohegzanon


 • Tarim ilaçlarında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Plastik sanayisinde kullanılmaktadır.
 • Yapıştırıcı sektöründe kullanılmaktadır.
 • Boya ve vernik sektöründe kullanılmaktadır.

Toksit bir kimyevi malzemedir.  Solunmaması, cilt ile temasıengellenmelidir.

T

TBA


tert - bütanol veya t - butanol olarak da adlandırılan tert - butil alkol ( TBA ), (CH3) 3COH (bazen t -BuOH olarak temsil edilir) formülü ile en basit tersiyer alkoldür. Butanolün dört izomerinden biridir. tert -Butil alkol, oda sıcaklığına yakın eriyen ve kafur benzeri bir kokuya sahip olan renksiz bir katıdır. Su, etanol ve dietil eter ile karışabilir.

tert- Butil alkol, bir çözücü, etanol olarak kullanılan denatüre , boya sökücü madde ve benzin oktan güçlendirici ve oksijenli .  Çözücü ve plastikleştirici hammadde olarak kullanılır.

Tert amil alkol


tert- Amil alkol ( TAA ) veya 2-metilbutan-2-ol ( 2M2B ), dallı bir pentanoldür .

Tarihsel olarak TAA, anestezik olarak [3] ve son zamanlarda eğlence amaçlı bir ilaç olarak kullanılmıştır . [4] TAA, etanol ile aynı şekilde GABA A reseptörleri için çoğunlukla pozitif bir allosterik modülatördür . [5] TAA ve etanolün etkileri benzerdir.

TAA, yanan bir tada [6] ve hoş olmayan bir kokuya [7] sahip olan renksiz bir sıvıdır . Paraldehide benzer bir ipucu ile kafur . [8] TAA, oda sıcaklığında sıvı halde kalması, onu tert -butil alkole faydalı bir alternatif çözücü haline getirir .

Toluen


Önceden toluol olarak da bilinen toluen tinerin karakteristik kokusuna sahip renksiz, suda çözünmeyen bir sıvıdır. Toluen, bir fenil grubuna bağlı CH3 dan oluşan mono-substituent benzen türevidir. Bundan dolayı toluenin IUPAC sistematik adı metil benzen dir. Toluen bir aromatik hidrokarbondur. Ayrıca TNT(trinitro toluen) patlayıcı madde yapımında kullanılır.

Toluhydroquinone (THQ)


oto plastikleri, ara ürünler, mutfak ve banyo, boyalar ve kaplamalar, fotoğraf kimyasalları, koruyucu kaplamalar ve reçineler

Tri etanol amin


Trietanolamin veya TEA, hem bir üçüncül amin hem de bir triol olan viskoz bir organik bileşiktir . Triol, üç alkol grubuna sahip bir moleküldür . 1999'da yaklaşık 150.000 ton üretildi. [3] Renksiz bir bileşiktir, ancak numuneler safsızlıklar nedeniyle sarı görünebilir. Trietanolamin, esas olarak emülgatör gibi yüzey aktif maddelerin yapımında kullanılır . Hem endüstriyel hem de tüketici ürünleri için kullanılan formülasyonlarda ortak bir bileşendir. Trietanolamin nötralize yağ asitleri , ayarlar ve tampon pH ve çözündürdüğü yağlar tamamen değil, diğer bileşenler çözünür su içinde. Bazı durumlarda trietanolamonyum tuzları, başka şekilde kullanılabilecek alkali metallerin tuzlarından daha fazla çözünürdür ve tuzu oluşturmak için alkali metal hidroksitlerin kullanılmasından daha az alkali ürünle sonuçlanır. Trietanolaminin bulunduğu bazı yaygın ürünler güneş koruyucu losyonlardır., sıvı çamaşır deterjanları , bulaşık yıkama sıvıları , genel temizleyiciler, el dezenfektanları , cilalar , metal işleme sıvıları, boyalar , tıraş kremi ve baskı mürekkeplerinde kullanılmaktadır.

Trietilen glikol , TEG veya triglikol a, renksiz kokusuz bir yapışkan molekül formülü HOCH sıvı 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OH. Vinil polimerler için plastikleştirici olarak kullanılır . "Oust" [1] veya "Clean and Pure" gibi hava dezenfektan ürünlerinde de kullanılır . Aerosolize edildiğinde dezenfektan görevi görür . Glikoller ayrıca doğal gaz için sıvı kurutucu olarak ve iklimlendirmede kullanılır.sistemleri. Hidrolik sıvılar ve fren sıvıları için bir katkı maddesidir ve eğlence endüstrisinde " duman makinesi " sıvısı için bir temel olarak kullanılır .

Tri etanol amin


Trietanolamin veya TEA, hem bir üçüncül amin hem de bir triol olan viskoz bir organik bileşiktir . Triol, üç alkol grubuna sahip bir moleküldür . 1999'da yaklaşık 150.000 ton üretildi.  Renksiz bir bileşiktir, ancak numuneler safsızlıklar nedeniyle sarı görünebilir. Trietanolamin, esas olarak emülgatör gibi yüzey aktif maddelerin yapımında kullanılır . Hem endüstriyel hem de tüketici ürünleri için kullanılan formülasyonlarda ortak bir bileşendir. Trietanolamin nötralize yağ asitleri , ayarlar ve tampon pH ve çözündürdüğü yağlar tamamen değil, diğer bileşenler çözünür su içinde. Bazı durumlarda trietanolamonyum tuzları, başka şekilde kullanılabilecek alkali metallerin tuzlarından daha fazla çözünürdür ve tuzu oluşturmak için alkali metal hidroksitlerin kullanılmasından daha az alkali ürünle sonuçlanır. Trietanolaminin bulunduğu bazı yaygın ürünler güneş koruyucu losyonlardır., sıvı çamaşır deterjanları , bulaşık yıkama sıvıları , genel temizleyiciler, el dezenfektanları , cilalar , metal işleme sıvıları, boyalar , tıraş kremi ve baskı mürekkeplerinde kullanılmaktadır.

Trietilen glikol


TEG veya triglikol a, renksiz kokusuz bir yapışkan molekül formülü HOCH sıvı 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OCH 2 CH 2 OH. Vinil polimerler için plastikleştirici olarak kullanılır . "Oust" [1] veya "Clean and Pure" gibi hava dezenfektan ürünlerinde de kullanılır . Aerosolize edildiğinde dezenfektan görevi görür . Glikoller ayrıca doğal gaz için sıvı kurutucu olarak ve iklimlendirmede kullanılır.sistemleri. Hidrolik sıvılar ve fren sıvıları için bir katkı maddesidir ve eğlence endüstrisinde " duman makinesi " sıvısı için bir temel olarak kullanılır .

Trimethyl Pentanyl Diisobutyrate (TXIB)


plastikleştirici, pvc

W

White Sprit


boya inceltici ve hafif çözücü olarak kullanılan bir petrol damıtma ürünüdür . Endüstride, madeni ispirtolar takım tezgahlarının ve parçalarının temizlenmesi ve yağdan arındırılması için ve diş açma ve raybalama yağı olarak kesme yağı ile birlikte kullanılır .

Z

Zirkonyum karbonat


zirkonyum bileşiklerinin üretilmesinde ara madde olarak ve ayrıca boya kurutucu yardımcı maddelerinin, pigmentlerin, çeşitli katalizörlerin ve kağıt boyutlandırıcıların üretiminde kullanılmaktadır.